top of page

אלון שוורץ

01

אקולוגיה

הסביבה שבה אתם חיים קובעת את איכות החיים שלכם. הארגון שבו אתם מבלים את רוב היום שלכם (גם כשאתם עובדים מהבית) משפיע לא רק על הבריאות שלכם, הוא משפיע על איך שאתם מתפקדים ויותר מכך על איך שאתם חושבים. אז למרות שבני האדם הם הייצור היחיד שאחראי על עיצוב הסביבה שלו מסתבר שהוא גם הייצור שמזניח את סביבתו באופן חסר אחריות. סביבת העבודה של הארגון שלכם היא כלי העבודה היעיל ביותר שלכם והמוזנח ביותר שלכם. אתם מבזבזים משאבים כל שנה על אחזקה של סביבת עבודה שלא משרתת אתכם

02

כלכלת חוויות

העולם מסביבנו עובר בהדרגה מכלכלת שירותים לכלכלת חוויות. הארגונים המתקדמים בעולם מוכרים ומייצרים חוויה ופחות ופחות מתמקדים בשירות. הקטגוריה של החוויה מייצרת ערך גדול יותר לארגונים שכבר בוחרים בה ומאפשרת להם לייצר אווירה אחרת לעובדים שלהם וללקוחות שלהם. איך מייצרים חוויה ומהי חוויה בארגונים כלכליים? מדובר בתורה שלמה שיש ללמוד ולפתח. איך יוצרים חווית עובד מדוייקת ואיך יוצרים ארגון שזו חוויה לעבוד בו  או לקנות ממנו 

03

ניהול שינוי

מעבר למקום חדש הוא תמיד תהליך משברי. תהליך שיש לנהל אותו במחשבה רבה וברגישות. בתהליך המעבר של הארגון צריך לקחת בחשבון פרמטרים רבים חלקם נפשיים, חלקם פיזיים, חלקם לוגיסטיים וחלקם טכנולוגיים. תהליך של מעבר בין מקומות הוא תהליך ייחודי ולכן יועצים שהתמחו רק בתהליכי שינוי אינם מספיקים לצורך ההתמודדות בעולם התוכן הייחודי. שינוי המרחב וההעברה של ארגון לסביבת התנהלות חדשה הוא תהליך שיש ללוות משלבי התכנון של המעבר ועד לזמן מספק לאחר השינוי

04

אסטרטגיה סביבתית

אסטרטגיה סביבתית היא תפיסה שמבקשת לשים את הארגון במרכז. האסטרטגיה המרחבית מתייחסת בצורה כוללת לארגון ולסוגיות שמאתגרות אותו. אסטרטגיה מרחבית מתייחסת לסביבת העבודה בשלושה משלבים עיקריים:

תרבות ארגונית ותקשורת-

סביבה פיזית-

וסביבה טכנולוגית

השילוב בין השלושה מאפשר התייחסות ובנייה של מרחב פעילות שלם הנותן מענה לצרכי הארגון והאנשים הפועלים בו

05

המדריך למשתשמש במרחב

תתפלאו אבל אנשים לא יודעים לעשות שימוש נכון במרחב שלהם. בגלל שאנחנו רגילים להשליך את התפיסות והכוונות שלנו על העולם אנחנו נוטים לכפות על המרחב הפיזי את הרצונות שלנו ולא להבין אותו על שלל האפשרויות והמגבלות שלו. לדוגמא אנחנו מחליטים שנעבוד במרחב פתוח כי זה טוב לעבודת צוות מבלי לטרוח מי הצוות? במה כרוכה העשייה היומיומית שלו? ומה אופי האנשים בו? אנחנו מעצבים מרחבים שיהיו יפים, שיראו כמו במקום אחר או כמו בז'ורנאל אבל אנחנו לא מעצבים מקומות לאנשים. כדי להשתמש נכון בכלי העבודה המרחביים צריך להכיר את החוקיות שלהם. צריך להבין איך הם עובדים

bottom of page